Home
Foto's receptie 2014
Lokale monitor 2010
Over ons
Vergaderdata
Contact
Bereikbaarheid
ABVAKABO FNV Baronie


Welkom! U bent de
ste(de) bezoeker.

 

  De thuiszorgterreur moet stoppen! Goed loon voor goed werk!. lees verder. 

 


Het is vandaag,

WELKOM OP DE WEBSITE VAN:

 FNV Baronie van Breda (sinds 1992) bestaat uit de drie FNV-bonden: Bondgenoten FNV, Bouw FNV en Abvakabo FNV. De FNV Baronie van Breda is thuis in het Vakbondshuis FNV, St. Ignatiusstraat 523A.


 

De komende weken en maanden gaan kaderleden locale netwerken inrichten. De stappen die doorlopen worden zijn de volgende:


1. Coördinatiegroep FNV Baronie van Breda (bestaand)
• van alle bonden 1 of 2 kaderleden
• gebiedsindeling vaststellen
• gezamenlijke activiteiten 2015
• ook aansluiten bij FNV-speerpunten
• activiteitenplan + begroting 2015
• toolkits voor speerpunten
• formats voor plan en begroting 2015
• hulp van eigen begeleider

2. Formele oprichting Lokaal Netwerk
• door ledenvergadering
• vaststellen werkplan en begroting 2015
• kaderleden inzetten in diverse werkgroepen

3. Bestuursverkiezing
• format voor verkiezing


Een Lokaal Netwerk kiest zelf het tempo van deze opbouw.
Het zou mooi zijn als de startvergadering nog voor 1 oktober dit jaar gehouden wordt. Dan kan de daar benoemde Coördinatiegroep (waarin kaderleden van alle bonden zitten) in de rest van het jaar enkele gezamenlijke activiteiten houden (zoals themabijeenkomsten) en een activiteitenplan en begroting voor 2015 voorbereiden. De deadline voor indiening hiervan wordt nog nader bepaald.

Wilt u hieraan uw bijdrage leveren, vul even het contactformulier in en wij nemen contact met u op.

 


Geschreven door Richard Blankenstein op 17 februari 2014 (PvdA) 

FNV-verkiezingsdebat: Woede over werk- en zorgbeleid

Op het debat in de Posthoorn waren veel FNV-leden afgekomen. Zij lieten duidelijk merken dat het huidige Bredase VVD-D66-CDA-GroenLinks college te weinig doet om mensen duurzaam aan een baan te helpen. Ook waren zij woedend over het thuiszorgbeleid dat tot veel slechtere arbeidsvoorwaarden leidde.

 Volgens FNV-voorman Leo van der Post heeft deze coalitie Breda geen goed gedaan. Financieel heeft het college 't misschien goed gedaan, maar kijkend naar de zorg en naar de gaten in de wegen, verdient de huidige coalitie een slecht eindrapport!

Van der Post maakte de vergelijking met een gezin: het geluk van een gezin wordt niet bepaald door betaalde rekeningen! Als er na het betalen van de vaste lasten geen geld over is voor gezonde maaltijden of de gezinsleden nergens aan mee kunnen doen, is het gezin ongelukkig. Een stad is niet op orde als alleen de gemeentelijke financieën dat zijn! Vanuit de zaal werd ingebracht dat de coalitie vier jaar lang de burger is vergeten.

Miriam Haagh gaf aan dat zij graag snel aan de slag gaat met concrete iniatieven als de startersbeurs en banenplannen met werkgevers. Dit om te zorgen dat er veel banen bij komen. Ook wil zij dat geld voor zorg naar zorg gaat, geld voor werk naar werk en geld voor armoede naar armoede en niet naar cadeautjes als lagere parkeertarieven of OZB.

De VVD gaf juist aan de parkeertarieven en de OZB wél te willen verlagen. Miriam Haagh daagde hen uit om aan te geven hoe zij dat miljoenengat in de begroting zouden gaan opvullen. Verder dan een bezuiniging van minder dan € 100.000,- kwam de VVD'er niet. De komende dagen moet de rekenploeg van de VVD dus aan de slag.


Stemmen voor de gemeenteraad: waar moet je op letten?

 

Op woensdag 19 maart is het weer zover: je kunt dan stemmen voor de nieuwe gemeenteraad. Die verkiezingen zijn belangrijker dan ooit, omdat gemeenten veel nieuwe bevoegdheden krijgen, dankzij de grote decentralisaties in onder meer de (jeugd-)zorg en de bijstand. Zoals altijd geeft de FNV geen stemadvies, maar wil wel helpen een goede keus te maken. Dit onder de leus:

Kies voor koopkracht en echte banen, kies sociaal! 


NIEUWJAARSRECEPTIE FNV BARONIE VAN BREDA

 

Beste FNV-leden,

Het was weer een geslaagde bijeenkomst!

Een paar foto's staan hier op de site.

Allemaal bedankt voor je komst.

 

Voorzittersonderonsje (Bouw en Bondgenoten)

 


 

De volgende vergadering FNV Baronie van Breda

 APRIL 2014

U kunt uw agendapunten opgeven voor de vergadering. Klik hier.


Veel misstanden bij werken met behoud van uitkering

Bijstandsgerechtigden werken steeds vaker met behoud van uitkering. Maar daarbij gaat een hoop mis. Dat blijkt uit het zwartboek ‘Werken in de bijstand: allesbehalve gewoon goed werk’ van de FNV. De vakbond constateert dat er sprake is van verdringing van regulier werk, dat mensen slecht behandeld worden en dat bijna niemand van de bijstandsgerechtigden normaal loon voor reguliere werkzaamheden krijgt.

Zwartboek 'Werken in de bijstand: allesbehalve gewoon goed werk.'
December 2012

Werken zonder loon, kansen en begeleiding

De FNV ontving meer dan honderd verhalen van bijstandsgerechtigden die werken met behoud van uitkering. In het zwartboek zijn tien verhalen gebundeld. Verhalen die vertellen over de uitzichtloze situatie van mensen, zonder loon, zonder kans op regulier werk en zonder begeleiding.

Twee citaten uit zwartboek:

  • ‘De baan die ik nu met behoud van uitkering moet/mag doen, daar ben ik een week eerder voor afgewezen. Het betrof een reguliere vacature met normaal loon.’
  • ‘Ik ging ervan uit dat het een betaalde baan zou zijn. Maar het is een participatieplaats. Twintig uur werk ik voor mijn uitkering en de andere twintig uur krijg ik door een uitzendbureau betaald. Ik kan hier echter nauwelijks van rondkomen, dus ik heb gevraagd of ik niet veertig uur aan de slag kan voor het uitzendbureau. Maar dat kan niet, omdat dat niet volgens de afspraak met de gemeente zou zijn.’

Gemeenten profiteren

Leo Hartveld, vicevoorzitter FNV In Beweging: ‘Uit de verhalen die bij ons binnenkwamen, blijkt dat meerdere gemeenten profiteren van goedkope arbeidskrachten, die geen loon ontvangen, maar werk moeten doen dat bij de gemeenten blijft liggen. Terwijl werk moet lonen. Deze mensen zijn vaak radeloos en voelen zich in een hoek gezet. De FNV staat voor gewoon goed werk, dus werk met een fatsoenlijk loon en een goede begeleiding naar regulier werk, daar moeten gemeenten op inzetten.’

Begeleiding in plaats van dwang

De FNV wil dat mensen niet afhankelijk worden van een uitkering. Daarom luistert de begeleiding naar regulier werk nauw. De vakbond ziet dat zij vaak voor langere tijd in werktrajecten worden gehouden die hen niet richting de reguliere arbeidsmarkt begeleiden. Dit levert zowel de bijstandsgerechtigden als de gemeenten uiteindelijk niets op.

Hartveld: ‘Nu wordt er vaak gedreigd met het korten op hun uitkering als ze het aangeboden werk niet doen. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld, ze zouden juist begeleid moeten worden richting een reguliere baan, in plaats van onder dwang productie te draaien.’

De FNV gaat via de Lokaalgroepen van de vakbond door met het verzamelen van verhalen over werken met behoud van uitkering.


 ‘Thuiszorgbeleid van Meeuwis is beschamende vertoning’

25/08/2011 Tijd: 11:43
Auteur: redactie BredaVandaag

OPINIE - VVD-Wethouder Cees Meeuwis kiest er voor om via aanbesteden 3 miljoen te bezuinigen op de thuiszorg. Hij toont daarmee aan absoluut geen wethouder te zijn van en voor de mensen in Breda.

Lees verder>


  

Gemeenteraad Breda wijst Bestuursakkoord af!

Zeker gesteund door onze brief (zie hier onder) heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht niet in te stemmen met het voorliggende onderhandelingsakkoord en alleen in te stemmen met het bestuursakkoord als het financieel kader met betrekking tot de Wet Werken naar Vermogen hiervan geen deel meer uitmaakt.

Ook al verrekken veel fracties te reageren op onze correspondentie, soms luisteren ze wel. 


FNV Lokaal vraagt gemeenteraad bestuursakkoord af te wijzen.

Door het akkoord wordt een groot deel van de bezuinigingen bij de gemeenten neergelegd. Bovendien wordt er grof gesneden in de sociale zekerheid. De zwakste groepen in de samenleving worden hierdoor het meest geraakt.

Lees de brief hier. 


 


Het laatste Bredase nieuws:


 

Breda op de éérste plaats in groot FNV-onderzoek van 200 gemeenten.

Lokale Monitor Werk Inkomen en Zorg vergelijkt 200 gemeenten op het sociale gehalte.

Daar kom je niet zómaar als de beste uit!

Verantwoordelijk Wethouder Marja Heerkens zei het al: "Je hebt bij de FNV niet makkelijk een hoog cijfer. Die zijn namelijk erg streng."

FNV Lokaal feliciteert Breda met het behaalde resultaat en niet te vergeten: alle ambtenaren die in deze werkvelden werkzaam zijn! Zij maken het uiteindelijk uit, hoe de Bredase inwoners de uitvoering van het afgesproken beleid ervaren.

Foto's: Leo van der Post.

 

 Wil je de Monitor 2010 lezen of downloaden, klik dan hier.


POLITIEK DEBAT FNV Breda 2010
 Voor Alle foto's klik hier.

 Foto's: Leo van der Post.

 


 

Over: werkloos, gedwongen schoffelen en "suffe bestuurders".

Uit de koker van Ivorentoren-bestuurders en suffe ambtenaren.

 Lees verder>

 


Onze Folder.

Lees de inhoud HIER

 

 

 

 


Alles is uitstekend geregeld in de thuiszorg te Breda!?

 

FNVLokaal Breda bereikt een groot aantal signalen dat, wat in de kop van dit stukje staat, niet waar is.

Wij willen daarom inventariseren

Graag horen wij van werkers in de thuiszorg EN van ex-werkers in de thuiszorg hoe het zit. Wat de ervaringen zijn met bijvoorbeeld de zorgtaken, de tijdsbesteding enzovoort.

Vooral van de ex-werkers in de thuiszorg horen we graag waarom je gestopt bent.

Lees HIER verder en vertel ons uw ervaringen>>

 


 


FNVLokaal Breda, Zandbergweg 172, 4818 LR, BREDA | breda@fnvlokaal.nl